“ Všechny jsme stejné ve své jinakosti... ”

Akce

Nebát se a neutéct! 25. 05. 2013

Zveme na třetí workshop z cyklu seminářů, které jsme připravili pro projekt Benjaminek - žijeme v souladu č.CZ.2.17/2.1.00/35109, který realizuje Futurum o.s z prostředků OPPA


Téma: Nebát se a neutéct!

  • Sebeprezentace, co vše sem (ne)patří
  • Další komunikační dovednosti, např. zpětná vazba, zvládání námitek, asertivní techniky
  • Jak komunikovat po telefonu
  • Faktory, které ovlivňují úspěšnost mojí (sebe)prezentace
  • Příprava na přijímací pohovor - otázky z horké židle
  • Elevator speech

Máte-li o podobný kurz zájem, kontaktujte nás

 

co